Biuro Doradców Majątkowych - Zbigniew Kacprzak

Nowości

wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń, certyfikaty energetyczne

Usługi

Wykonujemy wyceny:

 • Nieruchomości
  • zabudowanych i niezabudowanych - o różnym przeznaczeniu: mieszkalne, komercyjne (biurowe, magazynowe, produkcyjne), rolne, leśne i inne,
  • nieruchomości specjalistycznych (szpitale, stacje paliw, obiekty przemysłowe),
  • wycena praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych (w tym: własnościowych spółdzielczych praw do lokalu, prawa użytkowania, służebności, renty, prawa dożywocia i innych).
 • Maszyn
  • maszyn i urządzeń (instalacje chemiczne, linie technologiczne, sieci rurociągów)
  • środków technicznych, które nie pozostają w trwałym związku z nieruchomością.
 • Przedsiębiorstw
  • dla różnych celów m.in.:
   • zabezpieczenia kredytów bankowych
   • zamiany, sprzedaży czy negocjacji
   • ubezpieczenia nieruchomości
   • wniesienia aportu
   • ustalenia podatku od spadku lub darowizny
   • podziału majątkowego
   • przekształceń
  • dla odbiorców m.in.:
   • banków
   • sądów
   • urzędów skarbowych, urzędów miasta i gminy
   • osób fizycznych